CNC TEZGAHLAR


CNC, Bilgisayarlı Sayısal denetim anlamına gelmektedir. CNC makine, mini bilgisayar veya makinenin kontrol birimi olarak işlev gören mikrobilgisayardan oluşur. NC makinesinde program delme kartlarına girerken, CNC makinelerinde talimat programı doğrudan geleneksel klavyeye benzer küçük bir kartla bilgisayara beslenir.
 
CNC makinede program bilgisayarın hafızasında saklanır. Programcı, kodları kolayca yazabilir ve gerekliliklere göre programları düzenleyebilir. Bu programlar farklı parçalar için kullanılabilir ve tekrar tekrar yazılmaları gerekmez.
Karşılaştırıldığında NC makineye göre CNC makine daha fazla esneklik ve hesaplama yeteneği sunar. Yeni sistemleri, üniteyi yeniden programlayarak CNC kontrol ünitesine dahil edebilirsiniz.